IKIU.jpg

IEDER KIND IS UNIEK

Onderwijsvernieuwing moet mensen uitdagen en moet passen in de tijdsgeest en in de omgeving waarin de school staat. De school moet zich open stellen voor de wensen van kinderen, ouders en  maatschappij. Onderwijsvernieuwing moet dynamisch, duurzaam en organisch van aard zijn. De school is een levend organisme, dat moet inspelen op de gebeurtenissen in het leven van kinderen. Kennis veroudert snel. Leerkrachten en ouders hebben de opdracht om kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, zodat zij zich staande kunnen houden in een snel veranderende maatschappij. Er moet intensief contact met ouders en kinderen zijn, zodat het onderwijs tegemoet kan komen aan hun wensen.

Hoe zal het er anno 2025 uitzien

Het wordt steeds belangrijker om sociale vaardigheden aan te leren. In deze individualistische maatschappij wordt het steeds crucialer om verbinding te kunnen maken met je omgeving. Aangezien vrijwel alle ouders werken zal de maatschappij verwachten dat wij een volledig dagaanbod bieden met een duidelijk gestructureerd programma van onderwijs en opvang en een goed pedagogisch klimaat. Onderwijs, beweging, spel en culturele vakken zullen meer door elkaar lopen. We zullen kinderen ook meer bewust moeten maken van hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, en uiteindelijk de wereld. De kinderen zullen in stamgroepen (onder-midden- en bovenbouw) werken voor de sociale en interactieve leeromgeving en in groepen waar het individuele kind behoefte aan heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen (workshops/ instructiegroepen).

Het systeem moet zo worden dat de ouders en het kind vragen en wij draaien. Wetenschap en techniek moeten zoveel mogelijk worden ingezet voor de talenten van kinderen. Als een kind talent heeft voor componeren van muziek, moet het daar op school mee verder kunnen. Ook de talenten van het personeel moeten worden gestimuleerd. Als een leerkracht een bepaalde talentenklas niet kan begeleiden, zijn er altijd anderen die dat wel kunnen. Landelijk moet worden bevorderd dat mensen van buiten het onderwijs kunnen worden ingezet. Als we de talenten binnen dit land niet beter inzetten, wordt onze achterstand ten opzichten van opkomende economieën alleen maar groter. De leerkracht geeft een periode les en is dan een periode bezig met eigen professionalisering, onderzoek of curriculum ontwikkelen.